Menu

O společnosti


Všechno o nás

Historický počátek současného podniku se datuje od roku 1950, kdy v každé vesnici byl jeden zemědělský podnik, tehdy družstvo. Postupně docházelo ke slučování těchto družstev, takže v roce 1976 byl vytvořen jeden celek o výměře 5500 ha. Takto hospodařil až do roku 1992, kdy proběhla transformace na základě vlastnictví majetků a půdy. V roce 1996 bylo družstvo transformováno na akciovou společnost a postupně převzalo hospodářství Školního statku ve Vyškově, Osevu Slavkov a v roce 2016 převzala zemědělský podnik Agria a.s. Nížkovice o výměře 2000 ha.

V současnosti hospodaří holding společností ROSTĚNICE, a.s. na výměře 10.000 ha, na katastrech 24 obcí.

Živočišná výroba produkuje 6 000 kůsu prasat a 1 700 000 kusů brojlerů za rok. Vedle rostlinné a živočišné výroby provozuje holding dvě bioplynové stanice o výkonu 2 200 kW. Odpadní teplo je využíváno na sušárně obilí a vytápění hospodářských budov ve středisku a bytových jednotek. Vstupní hmotou do výroby je silážní kukuřice, prasečí kejda a drůbeží podestýlka.

 

10 000 ha

Hospodaříme na pozemcích v okrese Vyškov, rozkládající se na 24 katastrálních území.

Historie
70 000 tun

Produkce rostlinné výroby je uskladněna v moderních silech o celkové kapacitě 70 000 tun.

Historie
2 200 MWh

Provozujeme 2 bioplynové stanice o instalovaném výkonu 2.200 MWh el. energie.

Historie
40 000 tun

Součástí skupiny je společnost ACHP Slavkov, a.s., která zajišťuje výrobu a obchod s hnojivy v ročním objemu 40 000 tun.

Historie