Menu

Kontakty


Ozvěte se nám

Vedení - Rostlinná výroba - Mechanizace - Ekonomické oddělení - Další

 

 

 

DATA | kontakt | contact_hq.png

Vedení společnosti

Ing. Jan Kříž

výkonný ředitel

Sekretariát

Dana Vránová
777 710 049
vranova@rostenice.eu

Pevná linka
517 326 911

DATA | kontakt | contact_hq.png

Rostlinná výroba  

Divize Rostěnice

Ing. Pavel Mikšíček
vedoucí divize
702 143 513
miksicek@rostenice.eu

Ing. Pavel Šlimar
777 710 033
slimar@rostenice.eu

David Němec
777 710 035
nemec@rostenice.eu

 

 

 

Divize Slavkov

Ing. Aleš Šnajdr
vedoucí divize
601 083 226
snajdr@rostenice.eu

Ing. Martin Svoboda
777 710 023
svoboda@rostenice.eu

Ing. Luděk Novotný
777 710 037
novotny@rostenice.eu

Ing. Jiří Blaha
602 785 954
blaha@rostenice.eu

 

 

Agronom specialista

Ing. Michal Kraus
601 200 004
kraus@rostenice.eu

Správa a vedení agronomických agend

Ing. Markéta Petříková
775 771 006
petrikova@rostenice.eu

DATA | kontakt | contact_hq.png

Mechanizace

Divize Rostěnice

Libor Slabý
777 710 021
slaby@rostenice.eu

Ing. Jan Bednář
608 360 620
bednar@rostenice.eu

 Divize Slavkov

Martin Urban
724 334 724
urban@rostenice.eu

Ing. Miroslav Sochor
722 963 449
sochor@rostenice.eu

 

DATA | kontakt | contact_hq.png

Živočišná výroba

Ing. Jaroslava Velebná
608 360 644
velebna@rostenice.eu

DATA | kontakt | contact_hq.png

Ekonomické oddělení

Ing. Mojmír Boček
vedoucí oddělení
602 278 544
bocek@rostenice.eu

Světlana Kouřilová
517 326 915
kourilova@rostenice.eu

Finanční účtárna
517 326 923
faktury@rostenice.eu

Pokladna
517 326 917

DATA | kontakt | contact_hq.png

Obchod

Ing. Leoš Špunar
605 278 111
spunar@achpslavkov.cz

DATA | kontakt | contact_hq.png

Personální oddělení

Věra Prokešová
601 083 054
prokesova@rostenice.eu

DATA | kontakt | contact_hq.png

Investice

Ing. Josef Bartoš
604 449 708
bartos@rostenice.eu

DATA | kontakt | contact_hq.png

BOZP a ekologie

Ing. Marie Říhová, Ph.D.
722 976 431
rihova@rostenice.eu

DATA | kontakt | contact_hq.png

Bioplynové stanice

 BPS Rostěnice

Martin Ryšánek
777 710 039
rysanek@rostenice.eu

 BPS Nížkovice

Mgr. Jana Slavíková
721 357 174
slavikova@rostenice.eu

 

DATA | kontakt | contact_hq.png

Pozemky

Mgr. Marcela Fiedlerová
730 156 323

Ing. Tereza Kopřivová
517 326 914
pozemky@rostenice.eu

 

ROSTĚNICE a.s.
Rostěnice 166,
682 01 Rostěnice-Zvonovice

Identifikační číslo: 63481821
ID datové schránky: hw2f4q2
Vedená u Krajského soudu v Brně spis. značka B 1740