Menu

Výzkum


Výzkumná činnost

 

Projekt: VÝVOJ A IMPLEMENTACE PĚSTITELSKÝCH POSTUPŮ

PRO STABILIZACI PRODUKCE A KVALITY KRMIVA PRASAT

 

Žadatel: ROSTĚNICE, a.s.        Spolupracující subjekt: AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Vybraný dodavatel strojových investic: BEDNAR FMT s.r.o. 

 

Cíl: Komplexní vývoj nové pěstební technologie kukuřice pro zrno za účelem zlepšení a

stabilizace produkce a kvality krmné dávky prasat v typické aridní oblasti.

Stáhnout