Menu

Výzkum


Výzkumná činnost

 

Projekt: VÝVOJ A IMPLEMENTACE PĚSTITELSKÝCH POSTUPŮ

PRO STABILIZACI PRODUKCE A KVALITY KRMIVA PRASAT (2018 - 2020)

Registrační číslo projektu: 17/004/16210/564/000053 

DATA | EU.jpg    DATA | Ministertvo.jpg   DATA | ROZVOJ.jpg 

Žadatel: ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Vyškov      

Spolupracující subjekt: AGROEKO Žamberk spol. s r.o., Zemědělská 1004, 

564 01 ŽAMBERK

Vybraný dodavatel strojových investic: BEDNAR FMT s.r.o., Lohenická 607,

190 17 Praha 9 Vinoř

 

Cíl: Komplexní vývoj nové pěstební technologie kukuřice pro zrno za účelem zlepšení a

stabilizace produkce a kvality krmné dávky prasat v typické aridní oblasti.

Stáhnout

 

DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

Projekt: OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU PŮDY

LOKÁLNĚ CÍLENOU AGROTECHNIKOU (2016 - 2018)

Registrační číslo projektu: NAZV QJ1610289

DATA | Ministertvo.jpg

Partneři: Mendelova univerzita v Brně,  Agronomická fakulta, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Vyškov

 

Cíl: Vytvořit a provozně ověřit metodické postupy, které přispějí k optimalizaci výživného

režimu pěstování zemědělských plodin (zejména obilnin a olejnin) za účelem snížení

nákladů, stabilizace výnosů a snížení environmentálních rizik. Dosažení cíle zahrnuje

ověření metod efektivního stanovení variability půdních podmínek a porostů na

celofaremní úrovni a stanovení intenzity hnojení podle výnosové produktivity daného

území. Pro tyto účely budou využity nejmodernější metody letecké obrazové

spektroskopie společně s terénní a laboratorní spektrometríí, synergicky doplněné

metodami měření geofyzikálních vlastností půd a stanovení agronomicky relevantních

půdních vlastností. 

Evidence projektu na CEP