Menu

Projekty


Realizované projekty

Projekt: OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020, OPATŘENÍ 2.2. PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY

Název projektu: Obnova Lulečského rybníka

DATA | 02a_Lulecsky_rybnik_cedule.png   

Cíle projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Popis projektu

 V rámci projektu je navržena oprava příčného vzdouvacího prahu ve vodním toku a přívodního potrubí do rybníka, odstranění sedimentu ze zátopy rybníka, výměna vypouštěcího zařízení - požeráku, vybudování navazujícího odpadního potrubí s revizními šachtami a opevnění toku v místě vyústění od odpadního potrubí, rekonstrukce zemní hráze včetně opevnění návodního líce a náhradní výsadba dřevin.

Realizace projektu přispěje k vyřešení nevyhovujícího a nefunkčního stavu vodního díla , čímž dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Součástí projektu bude také doplnění vybavení pro rybářskou činnost žadatele, konkrétně bude pořízena vanička na ryby pro přenášení vylovených ryb a další manipulaci s rybami. 

Výsledky:

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná a obnovená vodní nádrž v katastrálním území Luleč. Realizace projektu přispěje k vyřešení nevyhovujícího a nefunkčního stavu vodního díla , čímž dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

V rámci projektu bude také doplněno vybavení pro rybářskou činnost žadatele, konkrétně bude pořízena vanička na ryby pro přenášení vylovených ryb a další manipulaci s rybami.

Využití předmětu dotace v budoucnosti po ukončení realizace projektu bude k produkci ryb.

 

 DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

Projekt: PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, OPERACE 4.1.1. INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Název projektu: Investice do výkrmu drůbeže

 DATA | 01a_Rekonstrukce_hal_Hlubocany_cedule.png

Cíle projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Popis projektu

 V rámci projektu dojde k rekonstrukci dvou objektů s chovem drůbeže ve středisku Hlubočany. Záměrem projektu je zrekonstruovat objekty tak, aby bylo zlepšeno ustájení pro zvířata  s přihlédnutím k welfare zvířat. Realizací projektu dojde také k významným úsporám energie potřebné na vytápění a zlepšení hygienických podmínek chovu. V obou halách se bude realizovat nová betonová podlaha, bude rekonstruována kanalizace a vnitřní stěny vč. podhledů budou z důvodu zateplení objektu opatřeny stěnovými PIR panely. Dále bude instalována nová technologie větrání obou hal. Vzhledem k dobré funkčnosti a spolehlivosti stávajících technologií krmení a napájení, budou tyto technologie ponechány původní a nebudou předmětem projektu. Budou pouze doplněny o nové moderní prvky, jako je vážení sil. V rámci zvýšení biologické bezpečnosti chovu bude u vjezdu bude umístěn dezinfekční rám pro dezinfekci vozidel přijíždějících na farmu. Realizací projetu nedojde navýšení počtu ustajovacích míst. Další částí projektu je pořízení nového nakladače. Ten bude v rámci modernizovaného chovu drůbeže ve středisku Hlubočany zajišťovat příslušné práce, jako je manipulace a práce s balíky slámy při nastýlání hal a vyhrnování a manipulace s hnojem po vyskladnění kuřat. 

Výsledky:

Výsledkem projektu budou dva rekonstruované objekty / haly pro podlahový chov drůbeže (výkrm brojlerů) realizovaný na hluboké podestýlce. Z důvodu zvýšení biologické bezpečnosti chovu bude pořízen dezinfekční rám pro dezinfekci vozidel přijíždějících do areálu a nakladač, který bude využíván v rámci výkrmu drůbeže pro manipulaci s podestýlkou. Očekávaným přínosem projektu bude zlepšení welfare zvířat oproti stávajícím podmínkám, zlepšení pracovních podmínek při práci s novým nakladačem a zároveň také finančním úsporám při provozu těchto modernizovaných objektů a nové mechanizace. Realizací projektu dojde též ke zvýšení biologické bezpečnosti chovu.