ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 49, 682 01  Vyškov, IČO 63481821, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1740

www.rostenice.eu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oznámení

 

Společnost ROSTĚNICE, a. s., sídlo: Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, IČ 63481821, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740 s odkazem na ustanovení §79, odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. , zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění tímto

oznamuje

 

existenci koncernu

 

Společnost ROSTĚNICE, a. s., IČ 63481821, se sídlem Rostěnice 49, 682 01 Vyškov, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1740 je jako řízená osoba podrobena jednotnému řízení. Řídící osobou je společnost Faikusia, a. s., se sídlem Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 030 57 780.

Rostěnice

ROSTĚNICE, a. s.

Ing. Vítězslav Navrátil

předseda představenstva